eKrajnak logo

ISP Networks administration & Consulting

Kontaktné a fakturačné údaje

Ing. Blažej Krajňák
Ulica Gašpara Haina 1230/9
05401 Levoča

IČO: 53919955
DIČ: 1123012110
Neplatca DPH

IBAN: SK66 0900 0000 0051 8086 6882
SWIFT: GIBASKBX

Zapísaný v registri Okresného úradu v Poprade, OU-PP-OZP-2021/011706-2, č.ž.reg. 740-39424

blazej@ekrajnak.com